Matematika

Vytvořili jsme útvary souměrné podle osy...

28.03.2010 14:42

Od matematiky k výtvarné výchově aneb Co jsme vytvořili z kolmic...

30.10.2009 22:58
  V matematice se počítá! Jak jinak?! Ale také rýsuje. Takže kromě trénování písemného násobení a dělení si děti letos pořídily trojúhelníkové pravítko s ryskou a rýsovaly kolmice....... Tužku a trojúhelník nakonec vyměnily za fix a suché pastely. A co vzniklo? Klikni na nadpis.