Vytvořili jsme útvary souměrné podle osy...

28.03.2010 14:42