Procvičování

Pravopisná cvičení

Diktátky

Cvičení

Slovní druhy 1, Slovní druhy 2, Slovní druhy 3

Slova protikladná

Urči kořen slova

Doplň ě - je

Doplň bě - bje

Vyjmenovaná slova po B - procvičování

Vyjmenovaná slova po B - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po L - procvičování

Vyjmenovaná slova po L - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po M - procvičování

Vyjmenovaná slova po M - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po P - procvičování

Vyjmenovaná slova po P - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po S - procvičování

Vyjmenovaná slova po S - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po V - procvičování

Vyjmenovaná slova po V - testy - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vyjmenovaná slova po Z - procvičování

Vyjmenovaná slova po Z - testy - 1, 2

Slovesa - osoba, číslo, čas

Slovesa - košíková!!!

Slovesa - určování času (originální)!!!

Podstatná jména:

Vzory středního rodu!

Koncovky podstatných jmen - rod střední - 1, 2, 3

Podst. jména - rod střední - diktát

Koncovky podstatných jmen - rod střední - hra "FOTBAL"

Urči rod, číslo, pád a vzor 

Podst. jména - rod ženský

Vzory ženského rodu!

Koncovky podstatných jmen - rod ženský - 1, 2, 3

Vzory mužského rodu! - nové!!!

Koncovky podstatných jmen - rod mužský - 1, 2, 3 - nové!!!

Přečti si malovaný komiks - O Libuši, O Čechovi - nové!!!

 Rybičky - vyber to správné slovo - nové!!!

Doplň ě/je - nové!!!

Básnička s číslicemi - zvládneš přečíst? - nové!!!