Předpony vz-, roz-, bez-

30.10.2009 22:51

 

Při práci ve dvojicích (i ve skupinách) se děti učí spolupracovat, naslouchat si, vyjadřovat a prosadit svůj názor nebo ustoupit. Jednoduše se musí domluvit a zorganizovat i čas, aby společně zvládly zadaný úkol. Tato forma výuky není pro čtvrťáky žádnou novinkou.

Např. v hodině českého jazyka měly se svým sousedem na papír A4 vytvořit "miniplakát" s názvem PŘEDPONY VZ-, ROZ-, BEZ- na základě zadaných pravidel:

  • výrazný nadpis,
  • vytvořit tři sloupečky pro jednotlivé předpony,
  • slova ze cvičení v učebnici rozdělit podle příslušných předpon a zaznamenat je do správného sloupečku,
  • v Pravidlech českého pravopisu vyhledat další slova s určenými předponami a zaznačit je také,
  • do každého sloupečku jednoduše nakreslit obrázek, který vystihuje libovolné zaznamenané slovo.
  • Tak schválně...Poznáte, které uvedené slovo nakreslený obrázek znázorňuje?